пазар здравец изток

305 хил. лева влага „Общински пазари“ в нова търговска сграда за промишлени стоки в Централния общински пазар

Постъпило е предложение до Кмета на Община Русе от управителя на общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД за вземане на решение от Общинския съвет, съгласно чл.10 ал.1 т.9 от Наредба №9 на ОбС, за извършване на инвестиция в Централен общински пазар, гр. Русе.

В програмата за развитие на „Общински пазари” ЕООД за 2018 г. е заложено извършване на първи етап от изграждането на покрит базар за промишлени стоки, на територията на Централен Общински пазар, на мястото на складове от група 18 на Централен пазар.

Управителят на дружеството предлага:

– да се премахне съществуващата физически и морално остаряла сграда, която има множество пропадания и пукнатини, неустойчиви вътрешни стени, разнородни настилки, силно амортизирано покривно покритие, почти липса на нормален водопровод и работеща канализация, критично състояние на електрическата инсталация с много остарели проводници, стари ел. табла и предпазители, и съществуваща непрекъсната опасност от аварии и пожар. През годините наемателите са правили самоделни конструкции, които не отговарят на никакви мерки за безопасност, с множество деформации от снеговете през годините и опасни за работещите там и клиентите.

– специалисти от Община Русе да извършат оглед и обследване на състоянието на съществуващата сграда, строена без строителна документация в периода 1954 г. – 1960 г., промените в конструкцията й, дефектите в нея появили се през годините, нейната безопасност за наемателите и клиентите на пазара, и съобразността да бъде съборена.

– дружеството, със собствени средства, на два етапа, през 2018 г. и 2019 г., да премахне цялата съществуваща остаряла постройка и да изгради две нови търговски сгради. През 2018 г. да се изгради сграда с площ 350 кв.м., състояща се от покрита външна площ за търговия и стокови складове и магазини, които са с модерен вид и с нова инфраструктура и инсталации. Обектите ще имат дограма на цялата си фасада, топло-изолирани външни стени, енергоспестяващо осветление, нови настилки в обектите и навесната част и ролетна щора на фасадата към алеята. Всеки обект ще разполага с навес пред магазина за разполагане на допълнително количество стоки и извършване на търговска дейност и на открито. За изграждането на търговската сграда има издадена виза за инвестиционно проектиране, изработен технически проект за строителство и издадено разрешение за строеж.

Стойността на предвиденото изграждане на търговската сграда за промишлени стоки през 2018 г., като първи етап, е 305 000 лв. и ще се извърши със собствени финансови средства на „Общински пазари” ЕООД.

С реализирането на този инвестиционен проект ще се довърши поетапната промяна на облика на Централен общински пазар, като го направи още по-приветливо, приятно и конкурентноспособно място за развитие на търговия.

След цялостното завършване на проекта по реконструкция на група 18 от Централен пазар през 2019 г. се предвижда възвръщаемост на инвестицията в рамките на 7 години, благодарение на разширяване на търговските площи, възможността за привличане на нови наематели и подобряване на общия вид на най-голямото открито търговско средище в гр. Русе.

Предстои Общинският съвет да даде през този месец своето съгласие общинско търговско дружество „Общински пазари” ЕООД, със собствени средства в размер на 305 000 лв., да извърши първи етап от изграждането на търговска сграда за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар, бул. „Цар Освободител” 113А, гр. Русе, на мястото на складовете от група 18, след обследване и премахването им по законоустановения ред.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня