31 екипа в Русенско издирват незаписани ученици

Месец по-рано започват традиционните обиколки по домовете на учениците, които не са записани или не са се явили в училище в първия учебен ден. Това стана ясно от днешната среща на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В заседанието в Министерски съвет участва и заместник областният управител на област Русе д-р Стефка Караколева.

Досега този обход се правеше през октомври и ноември. В цялата страна са сформирани 1335 екипа, които ще търсят децата вкъщи. В тях се включват около 20 000 преподаватели, социални работници, полицаи, представители на общините и областните управи, регионалните управления на образованието и регионалните здравни инспекции. В Русенското екипите са 31. През септември и октомври предстои да бъдат посетени над 20 500 деца. Освен да убеждават родителите за ползата от образованието, екипите по обхват могат да им предложат подкрепа за намиране на работа и социално подпомагане. В някои случаи експертите могат да съдействат на семействата дори за адресна регистрация.

Припомняме, че задължителното образование в България е от 5 до 16 годишна възраст. На база информация от Националния статистически институт става ясно, че общият брой на децата на възраст между 5 и 16 години, подлежащи на обхват в образователните институции в област Русе, родени между 2005 и 2016 година, е 23 978. От тях 19 070 се обучават в предучилищни и училищни институции, а 4 737 е броят на децата, за които следва да бъдат извършени дейности по изпълнение на споменатия механизъм. Установено е, че 4 002 на брой са малолетните, които са в чужбина, но все още попадат под обхвата на Механизма поради това, че те могат да се завърнат и да продължат образованието си в България. В момента, в който тези деца преминат 16 години, то автоматично ще излязат от системата за обхват. Оказва се, че те са около 17% от подлежащите на обучение в предучилищна и училищна възраст деца в област Русе.

Анализът на МОН показва, че в момента близо една четвърт от записаните в предучилищно или училищно образование са в риск от отпадане. Този дял се е увеличил заради дългите периоди на обучение в електронна среда от разстояние през последните две учебни години. Най-големи са рисковите  групи в Пловдив, Сливен, Стара Загора, София-град, София-област, Бургас и Пазарджик. В Шумен, Ямбол и в столицата процентът на необхванатите в образователната система се е увеличил от 10% на 13%. Точно затова целта е настоящата учебна година да започне присъствено и да продължи максимално дълъг период по този начин.

„Бъдещето на бизнеса и нацията зависи от включването на децата в училищна и предучилищна възраст в образователната система. Трябва да бъдем отговорни и да търсим практически решения, за приобщаването на децата към учебния процес, защото те са бъдещето на нацията“, подчерта премиерът Стефан Янев на срещата на Координационното звено. Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев посочи, че всички усилия на институциите ще бъдат насочени към минимизиране на рисковете от отпадане на децата и учениците, както и към подкрепа на техните семейства.

За последните три учебни години по Механизма обратно в системата са върнати над 61 734 деца, от които 2665 са отпаднали отново. Други 25 299 са новоотпаднали и необхванати от учебната 2017-2018 година насам.

Заместник областният управител д-р Стефка Караколева подкрепя и изказаните идеи за създаване на европейска електронна система за обхват, за да може да има обратна връзка с напусналите страната деца и ученици. Също така тя застава зад идеята за назначаване на повече образователни медиатори.

 „Компромиси с образованието не могат да бъдат правени. Децата трябва да се обучават максимално ефективно и ние сме длъжни да ги задържим в час. Това би могло да стане чрез прилагането на нови методики в образователната система и по-широкото използване на интерактивни методи на обучение.“, каза още д-р Караколева.

Сподели: