Русе-Хали-фердинанд-център

32 бомбоубежища има в община Русе, 850 са съоръженията за противорадиационна защита

На територията на общината има общо 32 бр. колективни средства за защита (КСЗ). КСЗ (бомбоубежища) са инженерни съоръжения (скривалища и противорадиационни укрития). От своя страна те се разделят на подсграден тип и отделно стоящи (галерийни).

22 бр. са собственост на МВР, а останалите са собственост на юридически лица. В посочените КСЗ може да бъде укрито 2,5% – 3% от населението на община Русе.

На територията на гр. Русе до 1990 г. са изградени и противорадиационни укрития (ПРУ) в някой многоетажни сгради, с цел укриване на населението. По последни данни те са 850 на брой и са собственост на етажната съсобственост в сградите, където са ситуирани.

Съгласно Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване на КСЗ задължението за поддържане и стопанисване на съоръженията е отговорност на собственика на съоръжението.

Сподели: