пожар-николово-2023-5

32 е броят на възникналите пожари през 2023 г. на района на Регионална дирекция по горите – Русе

Броят на възникналите пожари през 2023 г. на района на Регионална дирекция по горите – Русе е 32: в териториалния обхват на ДГС „Силистра“ засегнатата територия е 194 дка (5 броя пожари);
в териториалния обхват на ДГС „Тутракан“ засегнатата територия е 91 дка (5 броя пожари);
в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“ засегнатата територия е 97 дка (3 броя пожари);
в териториалния обхват на ДЛС „Каракуз“ засегнатата територия е 77 дка (7 броя пожари);
в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“ засегнатата територия е 82 дка (3 броя пожари);
в териториалния обхват на Община Борово засегнатата територия е 80 дка (2 броя пожари);
в териториалния обхват на Община Бяла засегнатата територия е 20 дка (1 брой пожар);
в териториалния обхват на ОП „Разградлес“ засегнатата територия е 16 дка (5 броя пожари);

Сподели: