Обслужващата алея до блок 32 може да бъде завършена от ОП „Комунални дейности“

В отговор на питане от общинския съветник проф. Н. Михайлов, кметът на Община Русе Пламен Стоилов отговори какво се случва с жалбата на хората от блок 32 в ж. к. „Дружба 3“. Обслужването на жилищния блок и гаражите от южната страна от алея между улицата и блока. Тя не е изградена изцяло. Положени са бордюри и трошенокаменна настилка. През 2010 година трошенокаменната настилка е изравнена с фракция от тогавашното ОП „Пътно поддържане и сигнализация“. По нея не е полаган плътен асфалтобетон. Обсл…

Код на новината : *120252.html

    

Сподели: