33 нови електрически автобуса и микробуса ще бъдат закупени за обслужване на превоза на пътници в окръг Гюргево

33 нови електрически автобуса и микробуса ще бъдат закупени за обслужване на превоза на пътници в окръг Гюргево

Общественият транспорт на пътници е на вниманието на окръжните администрации в Румъния след дълъг период, в който гражданите основателно критикуваха условията, при които се осъществява той, тоест състоянието на превозните средства и графика на движение. През 2023 година Окръжен съвет – Гюргево и общините Гюргево и Фратещ получиха финансиране, с което ще се закупят общо 33 електрически автобуса и микробуса. Те ще обслужват окръжната транспортна схема. В тази връзка се използва опитът на обществения транспорт и неговото модернизиране в зоната Букурещ – окръг Илфов. Предизвикателство остава разширяването на националната програма през следващите няколко години на територията на целия окръг.

Сподели: