община русе 1

33 от общо 44 постъпили проектни предложения в областта на изкуството и културата ще финансира тази година Община Русе + списък

33 от общо 44 постъпили проектни предложения в областта на изкуството и културата ще финансира тази година Община Русе. 29 от тях са в направление „Творчески проекти“, a четири – в „Международни фестивали“.

Проектните предложения бяха разгледани от две комисии – 5-членна комисия за установяване административно съответствие и допустимост на кандидатите и проектните предложения, и 7-членна комисия за оценяване и класиране. Проектите бяха оценявани самостоятелно и независимо от трима външни експерти, след което финалното класиране бе осъществено в пълния състав на комисията.

Сред определящите критерии при оценяването бяха административният и творческият капацитет на кандидатстващите организации, оригиналността на творческата концепция, творческата и социалната ефективност на проектните предложения и устойчивостта на резултатите.

Общата сума през 2024 г., утвърдена с решение на Общински съвет – Русе, с която ще се финансират проектите, се увеличава с 10 000 лв. спрямо предходната година и става 130 000 лв. Максималният размер за финансиране на малките творчески проекти от страна на Община Русе e 5 000 лв., а финансирането при международните фестивали е 12 000 лв. Собственият принос на кандидатите е 20 %, като правилникът на Програма „Култура“ дава възможност проекти с бюджет до 2 000 лв. да бъдат освободени от собствено съфинансиране.

Предстои да бъде издадена заповед за финансиране на одобрените проекти и да бъдат сключени договори със съответните организации. В едномесечен срок след приключване на проектните дейности те се задължават да представят в деловодството на Община Русе съдържателен и финансов отчет, но не по-късно от 1 декември 2024 г.

Одобрените суми по Програма „Култура“ за 2024 г., разпределени в низходящ ред на класирането до изчерпване на финансовите средства от бюджета на Община Русе, можете да видите тук

НАПРАВЛЕНИЕ „МЕЖДУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛИ“
1.МД „Елиас Канети“17-ти Международен литературен фестивал „Полилог“ – Русе, 2024“11962,0097/100
2.РБ „Любен Каравелов“ – РусеЧетвърти литературен фестивал „Писмените съкровища на Долен Дунав“5984,8791/90
3.Сдружение „Кауза Пещера“„Есенни театрални срещи в Русе“9600,0079/80
4.Сдружение „Екоарт“„Екоарт. Графити фестивал „Пристанище на 60 корабни статуи“9160,0078/80

ОТПАДНАЛИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОРАДИ УСТАНОВЕНА НЕДОПУСТИМОСТ

ОРГАНИЗАЦИЯПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕМОТИВИ
1.Сдружение „Културни пространства“Национален младежки форум „Арнаудови срещи. Пътят към познанието, 2024“Съгл. чл. 5, т. 7 от Правилника, стойността на административните разходи не може да надвишава 5% от стойността на исканата сума.
2.Сдружение „В света на иновациите“„Дигитални създатели“Съгл. чл. 5, т. 7 от Правилника, стойността на административните разходи не може да надвишава 5% от стойността на исканата сума.
3.Сдружение „Полифония“„Класика в галерията“Съгл. чл. 5, т. 7 от Правилника, стойността на административните разходи не може да надвишава 5% от стойността на исканата сума.
4.НЧ „Анжела Чакърян – 2008“, гр. Русе„Майкъл Арлен и арменската история“Съгласно чл. 12. ал. 1 всяка кандидатстваща организация трябва да осигури не по-малко от 20% собствен принос.
5.НЧ „Светлина – 1928“, с. ХотанцаФолклорен празник „Всички на мегдана“Съгл. чл. 5, т. 7 от Правилника, стойността на административните разходи не може да надвишава 5% от стойността на исканата сума.
6.Възрожденско читалище „Зора – 1866“, гр. Русе„Последният възрожденец – портрет на Георги Киряков“Съгласно чл. 12. ал. 1 всяка кандидатстваща организация трябва да осигури не по-малко от 20% собствен принос.
7.„Бряг Медиа Груп“ ЕООД„Визия 2035: Витрините на Русе. Ученици стават визионери за бъдещето на централната градска зона“Неправилно съставен бюджет.
8.Сдружение „Парти Ентъртейнмънт“Мото Рок Фестивал, 2024Неправилно съставен бюджет.
Сподели: