Училищният кръг на националния учебно-професионален конкурс „Най-добър млад инсталатор" се проведе в ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

337 свободни места след второ класиране при приема след седми клас в Русенска област

337 свободни места има след второ класиране при приема след седми клас в Русенска област. Това сочат данните на Регионалното управление на образованието – Русе. Най – много свободни места има в ПГ по промишлени технологии ”Атанас Ц. Буров” – 72. Тук може да няма паралелки в предложените 4 специалности – Промишлена естетика и дизайн, Машини и системи с ЦПУ /дуална/, Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника и Металообработващи машини.

Местата в ПГДВА „Й. Вондрак“ също са значителен брой – 42. Там липсват 20 ученици за „Полиграфия“, а 17 – за „Мебелно производство“. ПГ по транспорт – Русе разполага с общо 26, които се разпределят в 4 специалности. В ПГ по мехонотехника ”Юрий Гагарин” – гр. Русе явно няма кандидати за Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна /19/ и Автотранспортна техника /12/.

В ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ ситуацията е сходна с обявени също 42 места. Тук например не стигат 21 за специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“. За дуалното обучение по конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил са потребни 15 желаещи.

Минимален брой свободни места има в ПГСАГ, ПГИУ, ПГРКК, ПГЕЕ, ПГСС – Русе и пр.

Само едно свободно място е останало в АГ „Гео Милев“ и 2 – в МГ „Баба Тонка“ – Русе.

сн. Архив

Сподели: