„Тирол – ЕООД“ ще продължи да ползва под наем бившите баничарници на ул. „Борисова“ и на ул. „Александровска“

В общинска администрация постъпиха заявления с регистрационен индекс H0-02-16/16.06.2015г. и регистрационен индекс №H0-02-17/16.06.2015г. от Радослав Георгиев Шопов, управител на „Тирол – ЕООД“ ЕООД, наемател по договори за наем на имоти частна общинска собственост, както следва:1. По Договор №4993/29.07.2013г. на наемателя е предоставен за временно и възмездно ползване за срок от 5 години, като търговски обект за производство и продажба на хляб и хлебни изделия, закуски, пакетирани…

Код на новината : *140563.html

      

Сподели: