Българо-румънска палата

35 нови компании са се присъединили към Българо-румънска палата в последните 15 месеца

35 нови компании са се присъединили към Българо-румънска палата в последните 15 месеца, съобщи по време на Общото събрание на организацията изпълнителният директор Елеонора Иванова. Форумът се проведе в Русе и в него се включиха фирми членки, които одобриха отчетите на Управителния съвет за периода юни 2019 г. – септември 2020 г. , Контролния съвет и Годишния финансов отчет за 2019 г. Официален гост на събитието беше ръководителят на Службата по търговско-икономически въпроси в Посолството на България в Румъния Ивайло Маринов.

„Несигурната бизнес среда и зараждащата се икономическа криза ни предизвикаха да направим промени, но и да вземем решения, които силно фокусираха дейността на Палатата в подкрепа на компаниите, които се стремят да затвърдят пазарното си присъствие или да развият нов пазар в съседната страна. Въпреки трудностите годината беше като цяло позитивна и успешна за Палатата“, обобщи Елеонора Иванова.

Запазва се тенденцията за подобряване и разнообразяване на профила на компаниите, които се присъединяват  към Палатата. Сред новите компании са такива с ясно изразен международен профил, лидери в сферите си на дейност и заявена готовност да споделят опит и контакти в мрежата на Палатата. Увеличава се делът на производствените компании. Една от най-положителните тенденции е нарастващият брой фирми, които правят конкретно запитване, получават необходимата им информация или съдействие, и решават да участват дългосрочно в дейността на организацията като пълноправни членове.

Въпреки трудния период, Палатата успя да реализира и доста богата програма от събития. До края на 2019 г. те следваха предварително обявения годишен план, но от пролетта на 2020 г. част от инициативите бяха отменени, а друга – отложени за 2021 г., а не малка част бяха проведени онлайн. Общо 17 бяха проведените събития, в които Палатата участва като организатор или като партньор, а Центърът за професионално обучение организира 7 езикови курса, които успешно приключиха за всички участници в тях. Отменени бяха почти всички събития на Българо-румънски детски фонд за 2020 г.

Българо-румънска палата укрепи създадените в годините партньорства и ги обогати с нови осем организации. Сред тях са Агенцията по заетостта в България, EURES, ИАНМСП, Пловдивският панаир, Тракия Икономическа Зона.

В доклада за дейността на Българо-румънска палата бяха отчетени успешно приключилите два проекта с външно финансиране, други два които в момента се изпълняват и нови два, по които тепърва предстои работа. Подготвени и към момента в процес на оценка са още четири проекта.

През отчетния период екипът на Палатата продължи активно да предоставя услуги, както на компаниите членки, така и на външни за организацията клиенти от България,  Румъния и от трети страни. Най-честите запитвания, на които екипът отговаря са въпроси, свързани с пазара – регулации, регистрационни режими, проучвания на конкуренцията и информация за ценови равнища; предоставяне на контактна информация и осъществяване на контакт с потенциални партньори – клиенти или дистрибутори; преводи на кореспонденция, сайтове, официална документация; справки за актуално състояние на потенциален партньор от съседната страна и др.

След Общото събрание на организацията се проведе българо-румънски нетуъркинг, в който на място в Русе и онлайн участваха над 80 компании от двете държави.

Сподели: