35 нови таблета дари Окръжен съвет - Гюргево на деца със специални образователни потребности

35 нови таблета дари Окръжен съвет – Гюргево на деца със специални образователни потребности

35 нови таблета дари в началото на новата учебна година в Румъния на 13 септември Окръжен съвет – Гюргево. Те са предназначени за нуждите на деца със специални образователни потребности от региона, обучавани в Специално училище № 1 в Гюргево. То е с основно обновен интериор през пролетта на тази година.

Сподели: