35 съдебни заседатели положиха клетва в Окръжен съд – Русе

35 съдебни заседатели положиха клетва в Окръжен съд – Русе

На 08.01.2024 г. се проведе Общо събрание на съдиите от Окръжен съд – Русе заедно с избраните кандидати за съдебни заседатели от Общото събрание на съдиите при Апелативен съд – Велико Търново.

Новите съдебни заседатели за мандат 2024 – 2028 година положиха клетва в Мраморната зала на Съдебната палата. В присъствието на председателя на съда Николинка Чокоева и съдиите те се заклеха да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, справедливи и да пазят тайната на съвещанието. Присъстваха и председателят на Районен съд – Русе  Елена Балджиева и административният секретар Дарина Илиева.

След събитието се проведе встъпително обучение, водено от съдия Милена Пейчева.  То е организирано по линия на Националния институт на правосъдието и осигурява базови познания по наказателно право и процес.

През следващите 4 години новоизбраните 35 съдебни заседатели ще участват в съдебните състави при решаването на наказателни дела и ще имат равен глас със съдията. Разпределението на заседателите за участието им в наказателните производства ще става на принципа на случайния подбор, чрез програмен продукт по електронен път.

Сподели: