съдебна-палата-1

35 000 лева глоба за “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“КД от КЗП потвърди съдът в Русе

Състав на Районен съд – Русе потвърди Наказателно постановление №Р-003679/20.12.2023г. на главен юрисконсулт на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен към ГД „Контрол на пазара“ при КЗП-София, с което на основание чл.210в от ЗЗП, за неизпълнение на Заповед № 115/19.02.2018г. издадена по реда на чл.68л, ал.1, във вр. с чл.68д, ал.1, пр.1 и ал.2, т.4, във вр. с чл.68г, ал.4 от ЗЗП, е наложено наказание „Имуществена санкция“ в размер
на 35 000 лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр. Русе.

На 23.05.2023г. служители на КЗП РД-Русе /един от които Н. Д./ извършили проверка на търговски обект – магазин „ЛИДЛ 125“, находящ се в гр. Русе, ул.“Чипровци“ № 32.

В хода на проверката на случаен принцип били избрани определено количество стоки за които е била извършена контролна покупка, удостоверена с издаден касов бон от за описани в него 14 артикула.

За следните предварително опаковани стоки било констатирано, че на касова зона потребителят ще заплати по-висока продажна цена от обявената върху опаковка, а именно: сланина /осолена или с праз/, търговски етикет до стоката с информация: търг. Марка „Родна стряха“, код 7201939, цена 12.49 лв./кг.; информация от етикет върху опаковка на стока: сланина с праз, Родна стряха, 188 г, цена кг 11.99 лв/кг, цена 2.25 лв маркирано на каса: 0.188 х 12.49 – 2.35 лв.; – пастърма от свинско контрафиле, търговски етикет до стоката с информация: търг. марка „Родна стряха“, код 0002081, цена 38.99 лв./кг.; информация от етикет върху опаковка на стока: пастърма свинска, Родна стряха, 0.435 кг., цена кг 36.99 лв./кг, цена 16.09 лв., маркирано на каса: 0.435 х 38.99 – 16.96 лв.

По този начин било установено, че за горните стоки, изписаната продажна цена върху потребителска опаковка (вакуум разфасовка) и за килограм са неверни, т. к. на каса потребителят заплаща по-висока цена, а именно: артикул 7201939: сланина /осолена или с праз/ – цена върху опаковка 2.25 лв., маркирано на каса 2.35 лв.; артикул 0002081: пастърма от свинско контрафиле – цена върху опаковка 16.09 лв., маркирано на каса 16.96 лв.

В хода на проверката било констатирано също, че търговецът е поставил в близост до хладилния щанд, където се намирали процесните 2 стоки, информационна табела със следната информация: „Уважаеми клиенти, Актуалната цена на артикула за кг. е посочената върху ценовата табелка.
Актуалната продажна цена на отделна разфасовка можете да видите като използвате уреда за проверка на цена (прайс чекър). Моля, попитайте служител в магазина да Ви упъти до уреда.“.

След преценка на обстоятелствата относно извършената проверка, служителите на КЗП приели за установено, че търговецът е нарушил влязла в сила Заповед № 115/19.02.2018г. на Председателя на КЗП, издадена по реда на чл.68л, ал.1 от ЗЗП, с която му се забранява прилагането на нелоялна
търговска практика по смисъла на чл.68д, ал. 1 предложение 1 (съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща), във връзка с чл. 68 д, ал. 2, т. 4, хипотеза 1 (цената), във връзка с чл.68г, ал. 4 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

На база извършената проверка, св.Н. Димитров съставила АУАН №003679/10.07.2023г. за нарушение на разпоредбата на чл. 210в от ЗЗП, въз основа на който е издадено и обжалваното НП.

Сподели: