36 русенци са кандидатствали по проекта „Граждански инициативи“

36 русенци са кандидатствали по проекта „Граждански инициативи“

От началото на годината 36 русенци са подали документи за участие в проекта „Граждански инициативи“, като 14 от тях са били одобрени.

Целта на създаването на фонда е повишаване на обществената ангажираност на русенци към заобикалящата ги среда и стимулирането им с личен труд да извършват дейности по облагородяване на междублоковите пространства. Размерът на отпусканите средства е до 300 лв. на инициатива. Допустими за финансиране са дейности по озеленяване, оформяне на цветни пространства, боядисване и оформяне на зони за отдих в зелени площи- общинска собственост – междублокови пространства. Кандидатстващите трябва да са с постоянен или настоящ адрес в град Русе и към датата на заявлението да нямат непогасени задължения към общината. Те могат да бъдат както физически лица, така и общо събрание на собствениците в режим на етажна собственост.

След завършване на облагородяването гражданите трябва да представят снимков материал или документи, удостоверяващи изпълнението на инициативата и размера на реално извършените разходи. Одобряването на кандидатурите се извършва от петчленна комисия, която заседава веднъж месечно. На одобрените инициативи се извършва и контрол по изпълнението им.

На гражданите се предоставят и инструменти за реализиране на инициативата, които могат да използват за свое улеснение.

Община Русе припомня, че кандидатстването може да бъде направено до края на календарната година.

Правилник за кандидатстване

Заявление за кандидатстване

Сподели: