Предстои назначаване на още работници и служители в Общинско предприятие „ Обреден дом – Русе”

36 социални погребения извърши до края на август Общинско предприятие „Обреден дом“ Русе

Общинско предприятие „Обреден дом“ Русе не е извършвало капиталови разходи за периода 01.11.2017 г. – 29.08.2018 г. Към 30.08.2018 г. събраните приходи от обредна дейност са в общ размер на 660 048 лв.. Внесен е и ДДС в размер на 90 618 лв. Извършени са 36 бр. социални погребения като разходите са за сметка на Община Русе чрез бюджета на ОП Обреден дом Русе. Допълнително са събрани такси за гробни места по Наредба №16 в размер на 16 252 лв.

Сподели: