тролей градски транспорт

37 нови автоматични стрелки ще улеснят движението на тролейбусите в Русе

Предстои доставка на материали и електрическа арматура за оптимизиране на контактна мрежа за тролейбуси” в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България, в рамките на настоящата обществена поръчка.

Проектът е свързан с доставка на електрически превозни средства – електрически автобуси, зарядни станции и тролейбуси, както и на съпровождащи материали за нуждите на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД. Изпълнението на проекта ще допринесе за  модернизиране и  развитие на устойчив градски транспорт на гр. Русе посредством инвестиции в подновяване на подвижния състав на градския транспорт с екологични транспортни средства, които ще окажат положително въздействие върху качеството на атмосферния въздух и обслужването на пътниците.

399 600 лева без ДДС са отделени за доставка за нуждите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД на:

  • 37 бр. стрелки за автоматично дистанционно управление (САДУ);        
  • 37 бр. монтажни комплекта (всеки съдържа минимум 6 бр. присъединителни клеми) към САДУ;
  • 40 бр. ръчно преносимо устройство за дистанционно управление (РПУДУ).
Сподели: