37 семейства с местоживеене в област Русе, вписани в регистъра на кандидат – осиновителите

Директорът на РД „Социално подпомагане“ – Русе Татяна Дончева оповести днес какво се случва с процеса на деинституционализация по отношение на децата и закрилата на децата. 58 са децата, настанени в специализирани институции, като през септември има 2 случая за настанени в дом за деца. В дом „Басарбовски“ има 33 деца при капацитет 35. Там са останали и деца от дом „Райна Гатева“. Самотна майка е трябвало да се лиши от общинското жилище, като четирите деца са настанени там. Тя не е могла да се сп…

Source: *119573.html

    

Сподели: