Параходство „БРП“ АД – Русе: Изключително добрата зърнена реколта от лятото/есента на 2013 година доведе до тотално запълване на закрития тонаж на всички превозвачи до края на годината

Параходство Българско речно плаване АД извършва международна транспортна дейност на товари по р. Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на международния фрахтови пазар. В частност факторите, носещи риск за дейността на Параходството могат да се разделят на: обективни, върху които емитента не може да влияе;  субективни, върху които може да се окаже влияние от страна на емитента.Към обективните фактори спадат:Природните – основния фактор тук е нивото …

Код на новината : *119771.html

    

Сподели: