386 хил. лева са приходите от нощувки в местата за настаняване в Русенска област през април

Време за прочитане: 2 мин.

През април 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 732 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 51.3 хил., а на леглата -103.8 хиляди.

53 места за настаняване за работили в Русенска област през април с общо 2 107 легла. Там са реализирани 63 120 леглоденонощия.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2021 г., е 413.7 хиляди. Българските граждани са реализирали 333 хил. нощувки, а чуждите – 80.7 хиляди. През април 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.0% от нощувките на чужди граждани и 29.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.5 и 34.9%.

8 614 са реализираните нощувки в местата за настаняване в Русенска област през април, като 1064 от тях са на чужди граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2021 г. достига 197.2 хил., като 84.8 % от тях са български граждани, които са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 30 хил. и са реализирали средно по 2.7 нощувки, като 73 % от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

5227 са пренощувалите лица в местата за настаняване на Русенска област. 682 от тях са чужди граждани.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2021 г. е 13.5 %. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди -15.7 %, следват местата за настаняване с 3 звезди -13.6%, и с 1 и 2 звезди -11.3%.

Приходите от нощувки през април 2021 г. достигат 21.9 млн. лв., като 16.1 млн. лв. са от български граждани, а 5.8 млн. лв. – от чужди граждани.

386 хил. лева са приходите от нощувки в Русенска област, като 65 хил. от тях са дошли от чужди граждани.

Сподели:

Още новини от деня