39 работни места се разкриват по новия социален проект на Община Русе, разкриващ услуги за деинституционализация на деца и младежи с увреждания

Откриваща пресконференция по проект „Нашите деца са нашата отговорност-разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе“ се проведе днес в Заседателната зала на III-я етаж в сградата на Общината. На нея присъстваха зам.-кметът по хуманитарни дейности г-н Иван Григоров, екипът за управление на проекта и директорът на Дирекция „Здравни и социални дейности“ към Община Русе г-жа Мариела Личева. Пресконференцията…

Source: *119537.html

    

Сподели: