На Дунав мост 1 иззеха 20 000 маски за еднократна употреба

390 преписки за неносене на маска разгледа през 2020 година Районна прокуратура – Русе и поделението в Бяла

Време за прочитане: < 1 мин.

Във връзка с разпространението на ковид-19 и предприетите в тази насока противоепидемични мерки, през 2020 година Районна прокуратура- Русе и Териториално отделение- Бяла работи активно и по преписки и досъдебни образувани за престъпления по чл. 355 ал.1 и 2 от НК. За този вид престъпления са образувани общо 425 броя преписки, от които за „неносене на маска“ – 390 броя, а за „нарушена карантина“ – 35 броя. По посочените текстове от НК са образувани 80 бр. досъдебни производства, 7 бр. от които са внесени в Районен съд – Русе и Районен съд – Бяла за разглеждане. С влязъл в сила осъдителен
съдебен акт са приключили 6 бр. от тези дела, а по едно дело е постановена оправдателна присъда, срещу която е подаден протест.

През 2020г. прокурорите от Районна прокуратура – Русе са наблюдавали общо 415 преписки за престъпления по чл.355 от НК, които съставляват 5,87% от общо наблюдаваните 7059 преписки. По 414 от горепосочените преписки е бил постановен отказ да се образува досъдебно производство, а материалите по 384 от тях са били изпратени за произнасяне на друг орган (административнонаказващ или друга прокуратура), което съставлява съответно 99,76% и 92,53% от общия брой преписки за престъпления по чл. 355 от НК. По една от преписките за престъпления по чл.355 от НК е било постановено образуването.
на досъдебно производство, която съставлява 0,24% от общия им брой.

Сподели:

Още новини от деня