Агенцията за държавна финансова инспекция

4 АУАН състави АДФИ след проверка в Община Сливо поле

Агенцията за държавна финансова инспекция излезе в началото на този месец с резултати от проверка в Община Сливо поле за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени през 2019 г. от централния бюджет за компенсации и субсидии за автомобилния транспорт, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

АДФИ констатира 4 нарушения.

Това са:

  1. чл. 10, ал. 2 от Наредбата, приета с ПМС № 163/29.06.2015 г. – 1 бр.
  2. чл. 11, ал. 1 от Наредбата, приета с ПМС № 163/29.06.2015 г. – 1 бр.
  3. чл. 20, ал. 7 от Наредбата, приета с ПМС № 163/29.06.2015 г. – 2 бр.

Съставени са 4 АУАН.

Проверени са 2 договора на стойност 78 797 лева.

Установени са 1 646 лева нецелево разходвани средства, които са възстановени.

Сподели: