4 вестника останаха в Русенска област

4 вестника останаха в Русенска област

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2019 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) – 108 заглавия, или 48.4% от всички издавани в страната. Данните сочат, че в Русенска област са останали 4 вестника. Според означението на картата, тиражът на четирите варира от 1 до 5 млн. броя годишно.

От години обаче ръководствата на местните вестници осъзнават предимствата на развитието на електронните им страници, като наблягат на поднасянето на актуално съдържание именно там. Все по – малко се разчита на абонаменти и на реклама върху хартия. Въпреки че е по – доходоносна, този вид реклама от няколко месеца не носи вече желаните сериозни приходи поради негативното въздействие върху икономическото развитие в резултат на коронавируса. Драстично намаляват обявите от различни юридически лица, като особено видимо е това по отношение на агенциите за недвижими имоти и пр. Териториалните структури на държавната администрация, а също и общините също предпочитат да публикуват своите съобщения, заповеди на кметове и пр. в официалните си страници и дори фейсбук.

4 вестника останаха в Русенска област
Сподели: