4 новопостроени апартамента ще придобие Община Русе

За пръв път Община Русе проведе присъствен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на осеметажна сграда в ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“. В резултат на търга Общината ще придобие в собственост 4 готови апартамента в новопростроени жилищни сгради с обща застроена площ от 238 кв. м. Три от апартаментите са в сграда в жк. „Дружба 1“ и един – в сграда на бул. „Липник“ 16. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминалата седмица по отношение работата на ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Сподели: