дирекция "Инспекция по труда" - Русе Георги Георгиев

4 разрешения за наемане на работа на непълнолетни сервитьори са издадени през януари в Русе

4 разрешения за наемане на работа на непълнолетни сервитьори са издадени през януари в Русе, съобщи по време на пресконференция днес главният инспектор в дирекция „Инспекция по труда“ – Русе Георги Георгиев. Те са с неограничен срок на валидност и е възможно да бъдат използвани и през летния сезон.

94 са проверките за спазване на трудовото законодателство с различна тематична насоченост, извършени от Инспекцията през януари. При тях са констатирани 376 нарушения, като 128 от тях са по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, а 129 – по осъществяване на трудовите правоотношения. 367 са издадените задължителни предписания, а са съставени 5 акта за установяване на административни нарушения. 5 са издадените наказателни постановления. Размерът на глобите по влезлите в сила наказателни постановления през януари е 13 400 лева.

През януари са постъпили 9 сигнала за нарушения на трудово законодателство. Те касаят заплащането на труда. Голяма част от тях са от работници с прекратени трудови правоотношения, а повечето се отнасят за обезщетенията по Кодекса на труда – неизплатен и неизползван годишен отпуск.

През януари завърши разследването на трудова злополука в предприятие за производство на изделия от хартия и картон. При работа с машина пръст на ръката на работничка попада в работната зона на машината. Тя е откарана в болницата. Разследването е проведено съвместно с компетентните органи от НОИ.

Практиката показва, че инциденти стават най – често с неопитни работници или такива с десетилетен опит, които подценяват ситуацията. Много често се оказва, че инцидентите са били предотвратими.

Сподели:

Още новини от деня