4 нови рекламни табла се появяват пред Доходното здание по инициатива на ОП „Русе Арт“

По предложение от директора на ОП „Русе арт“ предстои през ноември общинските съветници в Русе да гласуват компенсирана корекция в бюджета на предприятието, в функция „Икономически дейности и услуги“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“, в намаление на

Сподели: