дърва отопление Гюргево

4.5 млн. леи подпомагат Гюргево за отопление през зимата благодарение на правителството

Местните власти ще получат над 115 млн. леи за осигуряване отоплението на населението под формата на субсидия, като парите идват от резервния фонд към бюджета за тази година. 13 населени места от 12 окръга в страната ще получат от въпросните средства. 4.5 млн. леи ще получи окръг Гюргево. Предложението бе на Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове, което бе сезирано с множество молби от местни власти за необходими пари по покриване задълженията за зимния сезон към доставчици на топлоенергия.

Сподели: