40 млн. лв. са предвидени за изграждането на младежки центрове в областни градове

40 млн. лв. са предвидени за изграждането на младежки центрове в областни градове

С 56 млн. лева от Плана за възстановяване и устойчивост ще се развиват умения у млади хора на възраст до 29 години, които са безработни, отпаднали са от образователната система или има риск да напуснат училище.

40 млн. лв. са предвидени за изграждането на младежки центрове в областни градове

Те ще се подготвят в младежки центрове, които ще работят в партньорство с бизнеса. 40 млн. лв. са предвидени за изграждането на младежки центрове в областни градове. Останалата част ще бъде за градове, които не са областни центрове.

Предвижда се в младежките центрове да има кабинети за обучения в дигитална и медийна грамотност, разпознаване на фалшиви новини и езикови курсове.

Успоредно с обученията се предвиждат дейности за бизнес консултиране, подкрепа на младежко предприемачество, консултации и друга помощ за разработване на собствени бизнес идеи. Ще бъде създадена възможност и за включване на младите хора в доброволчески дейности.

Проектите на правилата за финансиране на центровете и насоките за кандидатстване са публикувани за обществено обсъждане ТУК: https://eumis2020.government.bg/…/72b68422-0063-4908-9910…

и ТУК

Сподели: