40 млн. леи се инвестират по националната програма "Ангел Салини" само в комуна Ойнаку /Окръг Гюргево/

40 млн. леи се инвестират по националната програма „Ангел Салини“ само в комуна Ойнаку /Окръг Гюргево/

40 млн. леи се инвестират по националната програма „Ангел Салини“ само в комуна Ойнаку /Окръг Гюргево/. Програмата е инициатива на Националнолибералната партия в Румъния. С 33.7 млн. леи ще бъде изградена нова канализационна система и локална пречиствателна станция в селата Ойнаку, Брънищя и Комаска. 1.6 млн. леи се отделят за ремонт на съществуващи и нови водопроводи в Ойнаку. 4.6 млн. леи ще се изразходват за асфалтиране на улици в Ойнаку.

Сподели: