40 русенски деца бяха на едноседмичен лагер в местността „Узана“

40 русенски деца бяха на едноседмичен лагер в местността „Узана“

40 деца от две русенски училища – ОУ „Никола Обретенов“ и ОУ „Братя Миладинови“ на възраст от 7 до 11 години, бяха на едноседмичен лагер в местността „Узана“, край Габрово.

Всекидневно за малчуганите бяха организирани различни образователни, спортни и туристически занимания, като се използва изцяло ресурса на природната местност „Узана“ и професионализма на наетия педагогически персонал. Целта на летния лагер бе да осигури на децата подходящи условия за развлечения, отдих и социална комуникация.

За малчуганите беше разработена индивидуална групова програма, която ангажира изцяло свободното им време, като всеки ден участваха в образователни и спортни игри. По време на престоя си посетиха Географския център на България, Посетителски информационен център „Узана“, Природен парк „Българка“, както и Детска природна академия „Узана“, където се запознаха с историческата и географска особеност на местността. Организирани бяха и туристически походи до близките планински върхове.

Дейността е финансирана по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“, финансиран по Програма ЗОВ (Българо-Швейцарска програма за сътрудничество).

източник – Община Русе

Сподели:

Още новини от деня