400 броя антигенни тестове за безплатно изследване на социално слаби и пенсионери от Община Бяла

Община Бяла и МБАЛ Юлия Вревска Бяла ЕООД осигуриха 400 броя антигенни тестове за безплатно изследване на социално слаби и пенсионери от Община Бяла.

Изследванията се извършват всеки ден от 06.00 часа до 22.00 часа в кабинет № 1 в двора на болницата. Време за отчитане на резултата – около 15 минути.

Умоляваме гражданите да спазват дистанция и носят маски при изчакване за вземане на проба и резултата от изследването.

За изследването лицето трябва да е насочено или от личен лекар или от лекар – специалист.

Сподели: