2000 маски дари "Модис" на УМБАЛ "Канев"

41 800 лица в неравностойно положение от Окръг Гюргево получават безплатни защитни маски

41 800 лица в неравностойно положение от Окръг Гюргево получават безплатни защитни маски от правителството на Румъния. Окръжната дирекция за социално подпомагане ще ги разпредели с помощта на личните асистенти, здравни медиатори и кметствата. Всяко лице ще получи по 50 маски за еднократна употреба. На национално ниво правителството е закупило 115 млн. маски на стойност 73.6 млн. леи без ДДС. Цената на една маска е 0.68 леи без ДДС.

сн. Архив

Сподели: