Служители на Спортни имоти обещаха теренът на Градски стадион да е разчистен

42 души остава щатът на ОП „Спортни имоти“ – Русе

В Приложение №2 към Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти” са посочени длъжностите и числеността на предприятието. Към настоящия момент то не е актуално и посочените длъжности не отговарят на нуждите на предприятието.

Причините които налагат приемането на правилник за изменение и допълнение  на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ са следните:

  • Настъпили промени в дейността и обектите стопанисвани и управлявани от ОП Спортни имоти.
  • Предоставяне на част от СК „Дунав“ на концесия
  • Разработване на гребна база езеро „Липник“ като хостел и част от зоната за отдих
  • Предоставяне на нови обекти на ОП Спортни имоти за управление и стопанисване

В Приложение №2 от правилника съществуват длъжности които към настоящия момент не са необходими за дейността на предприятието, което води до незаемането им.

Възниква необходимост приложението да отпадне и на негово място да бъде приета нова структура на предприятието.

Целта на приемане на нова структура е, че тя ще осигури по-добро поддържане на всички обекти.

Очакваните резултати са: повишаване на ефективността на работа на предприятието, възможност за правилно насочване на работници по обектите при необходимост и по добро планиране на дейностите по време и място.

Извършен бе анализ при, който не се установи правилника за дейността на ОП „Спортни имоти” да противоречи на правото на европейския съюз.

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата наредба.

Предстои Общински съвет – Русе приеме правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП Спортни имоти като:

– Отменя Приложение № 2 от Правилника на ОП „Спортни имоти“

– Приема ново Приложение № 2 структура на ОП Спортни имоти :

Общата численост на персонала остава непроменена – 42 бр.

Сподели:

Още новини от деня