Честотата на събиране на стъклените отпадъци от зелените контейнери в Русе е увеличена

42 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки са разположени в Мартен и Николово

42 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки са разположени в гр. Мартен и с. Николово. Това се посочва в седмичния отчет на кмета на Община Русе Пенчо Милков.

Засадени са зимни цветя в цветните карета в централната градска част. Зазимени са всички рози. Почистено е край Кейовата стена и общински терени до бул. „Тутракан“ от растителност.

Извършено е снегопочистване и третиране на уличната и тротоарна мрежа след валежа в началото на седмицата.

Направен е ремонт на 11 детски площадки.

Придобит е нов трактор NEW HOLLAND T6.125 за нуждите на ОП „Паркстрой“.

Правят се ежедневни проверки за спазване на противоепидемичните мерки в обществения транспорт.

Проведено е обучение на кметовете на малките населени места за работа с новия електронен регистър за домашните кучета.

Сподели: