434 жители на Област Русе участваха в пробното преброяване на населението

434 жители на Област Русе участваха в пробното преброяване на населението

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев в качеството си на председател на временната областна преброителна комисия свика първото й присъствено заседание във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Това ще е 18-то по ред преброяване, а също така и най-мащабното и изчерпателно статистическо изследване в страната до момента.

Още в началото на срещата заместник областният управител Валентин Колев постави акцент върху значението на това начинание и изрази увереност, че то ще премине безпроблемно и съобразно предвидените срокове.

Важно е да се спомене, че преброяването в България през 2021 година ще бъде част от предвидените преброявания на населенията в Европейския съюз.

По време на заседанието членовете на комисията приеха правила за цялостната й дейност, а също така се запознаха и с организационния план по подготовката и провеждането на преброяването на населението. Според него в срок до 15-ти септември ще трябва да се проведе обхода за регистрация на жилищния фонд. Веднага след това от 15-ти септември до 30-ти октомври ще се избират преброителите и контрольорите, а обученията им ще се проведат в началото на 2021 година.

По време на приключилото преди минути заседание беше представена и детайлна информация относно извършеното пробно преброяване, като от посочените данни стана ясно, че в цялата страна са били преброени 4043 жилища, от които 168 в област Русе и 4388 домакинства за страната, а от областта точно 184. В тестовото преброяване са участвали 434 жители на област Русе. От тях 223 са били жени, а 211 мъже. Направени са и някои препоръки, като към момента на национално ниво те се обработват.

От днес на уеб сайта на Областна администрация Русе е достъпен и специално създаден раздел за преброяването. Той може да бъде намерен на следния уеб адрес: https://www.ruse.bg/prebroyavane-2021.

Секретарят на комисията, а именно директорът на Териториалното статистическо бюро Диана Самхарадзе сподели положителните си впечатления от сформираните общински преброителни комисии след участие в техните заседания през изминалата седмица.

Сподели: