45 години град Ветово

47 години град Ветово

Време за прочитане: < 1 мин.

С Указ № 1942 от 4 септември 1974 г. на Държавния съвет на Народна Република България с. Ветово, Русенско е обявено за град. Ветово е древно селище. Споменава се в османотурски извор от 1530 г. като част от Никополския санджак. Татарите (кримски татари) идват в селото след Кримската война.

Първата компактна група българи се заселва в с. Ветово през 1880 г. и са преселници от село Топчии, Разградско (общо 14 семейства). По-късно (през 80-те на 19 в.) идват семейства от селата Божичен, Иваново, Костанденец, Кривня, Осенец, Нисово и Червен. Във Ветово е имало турско и българско училище, читалище, джамия (строена около 1667 г.), църква (построена през 1903 г.) и „Татарска джамия“ (строена през 1925 г.). И до днес в град Ветово съвместно и в разбирателство живеят различни етноси.

Сподели:

Още новини от деня