хотел сплендид русе

45 хил. лева за частично обновяване на „Сплендид“ е одобрен днес

В Общински съвет – Русе е получено писмо от изпълнителния директор на „Сплендид“ АД, с което се иска да бъде упълномощен представителя на члена на съвета на директорите на дружеството – Община Русе, да гласува „за“ получаването на банков кредит в размер на 45 хиляди лева, лихва до 5 % и самоучастие – не повече от 15%. Кредитът ще се използва за частично обновяване на мебелите в хотелските стаи, за постелъчен инвентар, хавлиени кърпи и матраци, боядисване и текущи ремонти и други.

Обезпечението на бъдещия кредит ще са втора ипотека на магазина за промишлени стоки с РЗП 84,67 кв. м. по ул. „Александровска“ № 51, както и залог на приходите от наем на магазина за целия срок на договора. Съгласно чл. 71а от Устава на Дружеството Съветът на директорите е органът, който може да вземе решение за ползването на кредит. Решението се взема единодушно.

Община Русе е член на Съвета на директорите на „Сплендид“ АД. По силата на т. 2 от Решение № 866, прието с Протокол № 34/17.05.2018 г.на Общински съвет – Русе Искрен Илиев е определен да изпълнява задълженията на Община Русе в Съвета на директорите на „Сплендид” АД. Поради това е необходимо да му бъде даден мандат с указание как да гласува от името на Община Русе по този въпрос. Това следва да стане с решение на органа, който го е определил да представлява общината в Съвета на директорите на дружеството, а именно Общински съвет – Русе.

Днес Общински съвет – Русе упълномощи Искрен Илиев, представляващ Община Русе, в качеството й на член на Съвета на директорите на „Сплендид“ АД, да гласува „за“ получаването на банков кредит от дружеството в размер на 45 хиляди лева, лихва – до 5 %, самоучастие – не повече от 15% и с обезпечение: втора ипотека на магазина за промишлени стоки с РЗП 84,67 кв. м. по ул. „Александровска“ № 51 и залог на приходите от наем на магазина за целия срок на договора.

Сподели:

Още новини от деня