СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ – Русе иска подкрепа от Общината за нова сграда

СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ – Русе в лицето на управителя и д-р Светослав Дачев иска подкрепа от Общината във връзка с предписание на Регионална здравна инспекци я- Русе от 17 ноември 2010 година, което не е изпълнено. Идеята е да се осигури сума за обособяване на самостоятелен подход и отделен вход за прием на пациенти с активна форма на туберкулоза и необходимостта от реконструкция и обновяване на материалната база на болницата с цел подобряване условията за лежащо болните пациенти, приве…

Код на новината : *119859.html

    

Сподели: