Министърът на здравеопазването връчи награда за първо място на ученик от АГ „Гео Милев“ – Русе в национален конкурс

Днес министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева награди участниците в конкурс „ОБИЧ И СЕМЕЙСТВО – ОТ ТОВА ИМА НУЖДА ВСЯКО ДЕТЕ“, който се реализира в рамките на проект „ПОСОКА:семейство”. Проектът се изпълнява от Министерство на здравеопазването в партньорство с АСП и ДАЗД, както и неправителствената организация „Надежда и домове за децата“. Целта на проекта е да се подготовят за преструктуриране домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД)…

Код на новината : *119869.html

    

Сподели: