5 дела срещу прокуратурата в Русенско завършиха с присъдени обезщетения за близо 33 000 лева.

През 2017 година Окръжна прокуратура – Русе е участвала в общо 12 дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/. Всички те са били първоинстанционни. По 5 са били постановени влезли в сила решения, а по 6 дела са постановени първоинстанционни решения. Срещу тези решения са били подадени общо 6 жалби – всички срещу постановените първоинстанционни решения.
По едно дело производството е било прекратено и същото е изпратено по компетентност на районен съд-Русе.
Така общият размер е 320 600 лв. имуществени и неимуществени претенции, а размерът на присъдените обезщетения е 33 021,43 лв., включващи присъдени обезщетения и разноски.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"