пешеходна пътека

5 пешеходци са загинали от удар на МПС през 2017 година в Русенска област, а през 2018 -а – 4

Направеният анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията обслужвана от ОД на МВР-Русе сочи, че през 2017 г. са регистрирани 335 тежки ПТП, при  които са пострадали общо 455 души – 438 ранени и 17 убити, а през  2018 г. са регистрирани 331 тежки ПТП, при които са пострадали 435 души – 420 ранени и 15 загинали. Видно е, че е намалял е броят на тежките ПТП, ранени и загинали лица.

Най-много пешеходци са пострадали при тежки ПТП от вида блъскане на пешеходец. От този вид произшествия през 2017 г. са настъпили 67 ПТП, при които 69 са ранените пешеходци, а са загинали 5.  През 2018 г. са станали 68 ПТП с 65 ранени и 4 загинали. Най-голяма тежест има Община Русе, където са настъпили 51 ПТП с 52 ранени и 4 загинали. Отчита се намаление на броят на тежките ПТП с пострадали пешеходци, както и на ранените и загиналите лица. Пътнотранспортната обстановка на територията на Община Русе е най-тежка и през двата сравнителни периода.

По основните показатели, данните за ПТП от вида блъскане на пешеходец са както следва:

През 2017 г. основна причина за ПТП с пешеходци са нарушенията на изискванията на ЗДвП, допуснати от водачите на МПС. По тяхна вина са станали 61 ПТП с 62 ранени и 5 загинали. Поради нарушение на пешеходец са настъпили 5 ПТП с 5 ранени. През 2018 г. основна причина за ПТП с пешеходци отново са нарушенията по ЗДвП, допуснати от водачите на МПС, като по тяхна вина са настъпили 65 ПТП с 63 ранени и 3 загинали. Поради нарушения на пешеходци са настъпили 2 ПТП с 1 ранен и 1 загинал пешеходец. 

В региона най-често извършваните нарушения от страна на водачите, които са довели до настъпването на тежки ПТП с пострадали пешеходци, са:  несъобразената скорост, отнемането на предимство на пешеходец  и  неправилни маневри.

Настъпили ПТП по дни от седмицата през 2017 г.:
          –  Понеделник  – 15 ПТП с 15  ранени лица и 1 загинал
           –  Вторник – 15 ПТП с 14 ранени и 1 загинал 
           –  Сряда –  10 ПТП с 12  ранени лица
           –  Четвъртък – 9 ПТП с 9 ранени лица и 1 загинал
           –  Петък – 8ПТП с 9 ранени
           –  Събота 4 ПТП с 4 ранени и 1 загинал
           –  Неделя 6 ПТП с 5 ранени и 1 загинал

Настъпили ПТП по дни от седмицата през 2018 г.:
           –   Понеделник  – 7 ПТП с 5  ранени лица и 2 загинали
           –   Вторник – 8 ПТП с 8 ранени 
           –   Сряда –  11 ПТП с 11  ранени лица
           –   Четвъртък – 17 ПТП с 16 ранени лица и 2 загинали
           –   Петък – 11 ПТП с 11 ранени
           –   Събота – 7 ПТП с 7 ранени
           –   Неделя – 7 ПТП с 7 ранени     

През 2017 г. най-много ПТП с пешеходци  са  настъпили в часовете:
    – между  11,00 – 12,00 часа –  7 ПТП с 7 ранени
    – между  17,00 – 18,00 часа – 14 ПТП с 13 ранени и 1 загинал
    – между  18,00 – 19,00 часа – 7 ПТП с 7 ранени и 1 загинал 
 През 2018 г. в часовете:
    – между  09,00 – 10,00 часа –  10ПТП с 10 ранени
    – между  17,00 – 18,00 часа – 7 ПТП с 7 ранени
    – между  18,00 – 19,00 часа – 11 ПТП с 11 ранени      

През 2017 г. при ясно време са станали 49 ПТП с пешеходци (с 52 ранени и 3 загинали); при облачно време са настъпили 9 ПТП (със 7 ранени и 2 загинали); при снеговалеж са станали 3 ПТП (с 3 ранени), а при дъжд 6 ПТП (със 7 ранени пешеходци).

През 2018 г. при ясно време са станали 41 ПТП с пешеходци (40 ранени и 2 загинали); при облачно време – 11 ПТП (10 ранени и 1 загинал пешеходец); при снеговалеж – 3 ПТП (3 ранени); при дъжд – 9 ПТП (9 ранени).

И през двата периода най-голям брой ПТП с пешеходци са станали в светлата част на денонощието. За 2017 г. – при дневно осветление са настъпили 47 ПТП с 50 ранени и 2 загинали, а през 2018 г. те са 48 ПТП с 47 ранени и 2 загинали. През 2017 г. при тъмнина са настъпили 2 ПТП  с 1 ранен и 1 загинал, а през 2018 г. са станали 5 ПТП с 3 ранени и 2 загинали. При изкуствено осветление за 2017 г. са настъпили 16 ПТП със 16 ранени и 2 загинали, а през 2018г. са 12 ПТП  с 12 ранени.

При сумрак през 2017 г. са настъпили 2 ПТП с 2 ранени, а през 2018г. са настъпили 3 ПТП с 3 ранени.

За 2017 г. най-много ПТП с пешеходци са настъпили през месеците: януари – 7 ПТП с 6 ранени и 1 загинал; октомври – 10 ПТП с 9 ранени и 1 загинал; ноември – 10 ПТП с 1 загинал  и 9 ранени. За 2018 г.: през месец май – 10 ПТП с 9 ранени и 1 загинал; септември – 7 ПТП с 8 ранени; ноември – 8 ПТП със 7 ранени и 1 загинал.

През 2017 г. в населените места са настъпили 66 ПТП с пешеходци, при който са ранени 68 от тях и 5 са загинали. В извън населено място е станало 1 ПТП с 1 ранен. През 2018 г. в населени места са допуснати 65 ПТП със 66 ранени пешеходци и 3 загинали. На пътен уличен участък през 2017 г. са настъпили 37 ПТП с 35 ранени и 5 загинали, на кръстовища 21 ПТП с 24 ранени, а на други места – 9 ПТП с 11 ранени. За 2018 г. на пътен уличен участък са настъпили 20 ПТП с 2 загинали и 18 ранени; на кръстовище са настъпили 25 ПТП с 24 ранени и 1 загинал, а на друго място са настъпили 23 ПТП с 23 ранени и 1 загинал.

МЕСТАТА С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПТП С ПЕШЕХОДЦИ :

На територията на гр. Русе
       • Ул.”П.Хитов”  
       • Бул. Ц.Освободител с пресечните с бул. Хр. Ботев и пресечната с  бул. Липник,както и пресечната с бул. Скобелев
      • Началото на  бул. Липник
      • Бул. Христо Ботев в района на бензиностанция  ЛУКОИЛ
      • Ул. Воден
      • Ул. Борисова
      • Ул. Вардар 
      • Ул. Муткурова  с бул. Скобелев
      • Ул. Н. Вапцаров  с бул. Хр. Ботев
      • Бул. Липник
      • Ул. Плиска по цялата дължина и пресечната  с ул. Янтра
      • Ул. Доростол  с ул. Сан Стефано
      • Ул. Тулча
      • Бул. България
      • Ул. Чипровци
      • Бул. Хр. Ботев с ул. В. Левски
На територията на  РУ- Бяла, в гр. Бяла
      • Ул. Люлин
      • Ул. Хаджи Димитър
На територията на  РУ- Ветово
      • Ул. В. Левски, гр. Ветово
На територията на  РУ- Две могили
       • Бул. България, гр. Две могили

Сподели:

Още новини от деня