На 5 и 6 ноември ще се проведе кръводарителска акция в РУ „Ангел Кънчев“

На 21 октомври стартира традиционната есенна кръводарителска кампания „Капка по капка – живот” и ще продължи до 8 декември. За създаване на организация за провеждане на кръводарителски акции бе проведена среща със Студентския съвет към Русенския университет „А.Кънчев”, като са набелязани дати за кръводарителска акция. Тя ще се проведе на 5 и 6 ноември. Изготвено е писмо до Регионалния инспакторат по образованието за провеждането на кръводарителски акции в учебните …

Source: *119616.html

    

Сподели: