Катедра по български език, литература и изкуство на Русенския университет

50 години отбеляза Катедра по български език, литература и изкуство на Русенския университет

Тази вечер в зала 2Г.204 („Сименс“) бе представена книгата „50 години Катедра по български език, литература и изкуство – традиции, научни търсения, постижения“. Тя е резултат от разработването на проект по Фонд Научни изследвания към Русенския университет „Ангел Кънчев“. Изданието е колективен труд на членовете на Катедрата и се посвещава на всички, които през годините са работили за нейното изграждане и са защитавали името ѝ. Ректорът на Русенския университет проф. Велизара Пенчева приветства присъстващите, участвали в създаването и развитието на Катедрата по български език, литература и изкуство, приятели и съмишленици, колеги от университета, настоящи и вече завършили, успешно реализирали се, студенти от специалност „Български език и история“.

Книгата ни връща назад и проследява 50-годишното достойно присъствие на Катедрата по български език (литература и изкуство) в пространството на хуманитаристиката. Настоящата Катедра „Български език, литература и изкуство“ е продължител на делото на две основополагащи катедри: Катедра „Български език“ към Института за детски и начални учители „Вела Благоева“ и Катедра „Български език“ към Факултета за чуждестранни студенти във Висшето техническо училище „Ангел Кънчев“. В изданието е отделено място и на заслугите, поради които през месец май 2017 г. преподавателите от Катедра „Български език, литература и изкуство“ към Русенския университет „Ангел Кънчев“ бяха отличени с Награда „Русе“ 2017 в категорията „Образователна институция, преподавателски или научен екип“ за активна дейност по съхраняване на българския език, история и култура и утвърждаване на град Русе като съвременен културен център. Представени са още: Научният център по фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски“, който функционира към Катедрата, обучението по бакалавърски, магистърски и докторски програми, за които отговаря Катедра БЕЛИ, международната дейност на Катедрата и студентските клубове към нея, както и научните и творческите търсения на преподавателския екип. Любопитен е и фотоалбумът на Катедрата, включен в изданието.

Сподели: