съдебна палата русе

50 лева глоба от МВР за непосочена промяна в настоящ адрес в Община Русе

Районният съд в Русе потвърди наказателно постановление, издадено от Началник Първо РУ при ОД на МВР – Русе, с което на И.Х.Г. на основание чл. 116, ал. 2 ЗГР е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 50 лева, за нарушение по чл. 99, ал. 1, вр. чл. 90, ал. 1 ЗГР.

Съгласно чл. 99, ал. 1 ЗГР Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес, като разпоредбата на чл. 90, ал. 1 от същия регламентира реда по който се заявява промяната, а именно писмено.

В настоящия случай жалбоподателят живее именно на посочения в АУАН и НП адрес – гр.Русе, ул. „***” №*, вх.*, ет.*, който е и неговия настоящ адрес, съгласно разпоредбата на чл. 94, ал. 1 ЗГР, именно която промяна не е заявил в срока и по реда на ЗГР.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе

Сподели: