Община Иваново

50 000 лева от парите за зимно поддържане се насочват за противоепидемични мерки в Община Иваново

Общински съвет – Иваново ще разгледа докладна записка от кмета на Общината Георги Миланов, с която се предлага средства в размер на 50 000 лв. от трансфера за зимно поддържане и снегопочистване  на общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. да бъдат ползвани за извършване на разходи от Община Иваново за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на Община Бяла по чл. 63 от Закона за здравето.

Сподели:

Още новини от деня