община ветово

500 лева за неотложни социални разходи отпусна ОбС – Ветово на жителка от Кривня

Време за прочитане: < 1 мин.

В деловодството на Общински съвет -Ветово е постъпила молба от 16.01.2019 година от А. М. Х., живуща в село Кривня, община Ветово. Г-жа Х. се обръща към Общински съвет –Ветово с молба да ѝ се отпусне еднократна парична помощ за посрещне на неотложни социални разходи. Мъжът ѝ С. А. Х. е 100% инвалид и степен на увреждане с чужда помощ от 3 години. Същата е безработна, тъй като трябва да полага грижи за мъжа си. Единственият доход на семейството е инвалидната пенсия на г-н Х. в размер на 230 лв., която е крайно недостатъчно за покриване на социални битови нужди.

Днес общинските съветници във Ветово одобриха предложението на д-р Мехмед Мехмед – председател на ОбС – Ветово, с което се отпускат 500 лева на г-жа А.

Сподели:

Още новини от деня