5000 лева се дават временно от общинския бюджет на Мартен за проект по ПУДООС

Време за прочитане: < 1 мин.

В изпълнение на проект по ПУДООС „Зелен административен център“ на Национална кампания „Чиста околна среда – 2019г.“, кметство Мартен е получило авансов превод от 5000 лв. Стойността на проекта е 10 000 лв. – за ремонт на водоплътен тротоар, оформяне на зелени площи, поставяне на улуци, пейки и кошчета.

За изпълнението му, кметството трябва да пренасочи средства от собствения си бюджет, които ще бъдат получени от ПУДООС след окончателно завършване и приемане на обекта.

Във връзка с гореизложеното, кметът на Община Русе предлага на общинските съветници да бъдат отпуснати на кметство Мартен 5 000 лв. в дейност 122 „Общинска администрация“, §1015 „Материали“ за завършване на проекта. Средствата се осигуряват от бюджета на Община Русе, дейност 998 „Резерв“, §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ и следва да бъдат възстановени след верифициране и превеждане на сумата от Управляващия орган.

Сподели:

Още новини от деня