Окръжен съвет - Гюргево получава 21 млн. леи за обновяване на сградата си

51.6 % от населението на окръг Гюргево има средно образование

51.6 % от населението на окръг Гюргево има средно образование. Това показват данните от преброяването на населението през 2021 година. Това е един от най – неблагоприятните показатели в Румъния, като е съпоставим с този на окръг Васлуй – 50.3 %. 43.5 % от населението на Румъния е със средно образование.

До 8 % от жителите на окръзите Васлуй, Калъраш, Ботошан са завършили висшето си образование. В същото време над 35 % от жителите на Букурещ имат висше образование, както и близо 1/4 от населението на окръзите Илфов и Клуж.

Като неграмотни са се определили 143.6 хил. граждани на Румъния.

Сподели: