такси-стоянка-русе

516 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2024 г. са издадени в община Русе

516 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2024 г. са издадени в община Русе.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипът му по отношение работата в ресор „Комунални дейности“ през отминаващата седмица.

От 8 ноември започна преиздаването на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2024 г.

С цел да не се предизвиква напрежение и да се избегнат трудностите в края на календарната година, Община Русе призова за навременното подаване на необходимите документи в Информационния център на пл. „Свобода“ 6.

Разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се получава след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници. Размерът му е определен от Общински съвет – Русе с Решение №951, прието с Протокол №35/16.06.2022 г

Ето и справка на фирмите с валидни разрешения към началото на декември 2023 година. От нея става ясно, че автомобилите са 771.

Сподели: