Откриха обновената детска градина "Пролет" в Бяла

55 медицински сестри, педагози бяха обучени в принципите за работа с деца от 1 до 3 години

През отминаващата седмица бе проведено обучение на тема: „Ранно детско развитие. Принципи на работа с деца 1 – 3 годишна възраст“ на 55 медицински сестри, педагози, детегледачи при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Обучението цели подобряване и развитие ефективността на уменията на служителите от детските ясли на територията на Община Русе и ще им даде увереност и конкретни насоки за бъдеща работа с децата.

Сподели: